საწვავის ფასები
2012-12-17 2.23 2.09 2.06 2.26 2.02 1.10
2012-12-16 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-15 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-14 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-13 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-12 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-11 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-10 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-09 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-08 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-07 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-06 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-05 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-04 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-03 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-02 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-01 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-11-30 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია