კორპორატიული მომსახურება

Gulf-ის კორპორატიული გაყიდვების გუნდი, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს საწვავის შეძენას, როგორც სატალონე ასევე საბარათე სისტემის მეშვეობით.

 

საწვავის შეძენა ხორციელდება როგორც ნაღდი და უნაღდო ანგარიშწორებით, ასევე კონსიგნაციით, საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

 

Gulf CardGulf Card

სატალონე სისტემასატალონე სისტემა

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია