საწვავის მახასიათებლები
საწვავის მახასიათებლები

G-Force სუპერი

სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 98
გოგირდის შემცველობა - 8.1 მგ/კგ

 

G-Force პრემიუმი

სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 95
გოგირდის შემცველობა - 4.7 მგ/კგ

 

G-Force ევრო რეგულარი
სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 93
გოგირდის შემცველობა - 5,4 მგ/კგ

 

ევრო რეგულარი
სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 92
გოგირდის შემცველობა - 5,4  მგ/კგ

 

G-Force ევრო დიზელი
სტანდარტი - ევრო 5
ცეტანიური რიცხვი - 53,3
გოგირდის შემცველობა - 9,2 მგ/კგ
აფეთქების წერტილი - 63

 

დიზელი
სტანდარტი - ევრო 5
ცეტანიური რიცხვი - 53,3

გოგირდის შემცველობა - 9,2 მგ/კგ
აფეთქების წერტილი - 63

 

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია