მენეჯმენტი

ქრეიგ სთივენ ქრამერი

გენერალური დირექტორი

 

საბა ჯიშიაშვილი

საოპერაციო დირექტორი

 

მიხეილ ესიაშვილი

ფინანსური დირექტორი

 

ნიკოლოზ შეყილაძე
ადმინისტრაციული დირექტორი

 

ნინო ჯიბლაძე
მარკეტინგის დირექტორი

 

ირაკლი ჭიჭინაძე

საცალო ქსელის დეპარტამენტის უფროსი

 

ავთანდილ გოგალაძე
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

 

თეონა ონიკაძე
კორპორატიული გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

 

იოსებ ბახუტაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია