მენეჯმენტი

გიორგი დევაძე

გენერალური დირექტორი

 

საბა ჯიშიაშვილი

საოპერაციო დირექტორი

 

მიხეილ ესიაშვილი

ფინანსური დირექტორი

 

ნინო ჯიბლაძე
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ვიცე პრეზიდენტი

 

ნიკოლოზ შეყილაძე
იურიდიული, საკადრო და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

 

ირაკლი ჭიჭინაძე

საცალო ქსელის დეპარტამენტის უფროსი

 

ავთანდილ გოგალაძე
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

 

თეონა ონიკაძე
კორპორატიული გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

 

გიორგი ბახტაძე

ტექნიკური დირექტორი

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია